Thursday Night Mixed League

Team 1: MacNaughton     Team 7: Mills
Team 2: Armstrong           Team 8: Olver
Team 3: Barlow                 Team 9: Price
Team 4: Ginter                  Team 10: Riordon
Team 5: Girard                  Team 11: Schade
Team 6: Leach                  Team 12: Staples